Trondheim Kristelige Studentlag

Er du kristen eller bare nygjerrig på hvem Gud er? Trondheim Kristelige Studentlag er et samlingspunkt for kristne studenter i Trondheim. Vårt viktigste møte er fredagsmøtet kl. 19.30 på Berg Prestegård. Vel møtt!

Les mer   English


Faste møter

Faste møter hver uke i semesteret:

  • Bønnemøte på bønnerommet på Gløshaugen – tirsdager 11.15-12 og fredager kl 9.15-10

  • Fredagsmøte på Berg Prestegård – fredager kl. 19.30

I tillegg skjer det masse annet gøy og lærerrikt i løpet av semesteret. Så sørg for å sjekke kalenderen og abonner på epostlisten.

Det kan også være lurt å følge med kalenderen i tilfelle det skjer endringer i programmet.

Neste hendelser

sept
19
fre
Bønnemøte
sept 19@09:15-10:00
(English below) Start studiedagen med bønn med gode Lagsfolk. Bønnerommet ligger under Stripa (ca. midt på). ### English ### Start the day with prayer with nice people from Laget. The prayer room you find in the basement of Stripa.
Fredagsmøte
sept 19@19:30-21:30
(English below.)   Delekveld og Åpenbaringen. Velkommen til Fredagsmøte på Berg Prestegård klokken 19:30 som alltid! Denne fredagen tar vi opp forrige års påbegynte tradisjon med delemøter. På delemøtene gies det mulighet for alle å bringe videre det Gud har lagt en på hjertet. Enten det er erfaringer gjort med Gud, en forespørsel om forbønn, eller det er ord til oppmuntring, en lovsang eller kanskje en streng eller venlig formaning til rett liv; alt ettersom Gud legger på ens hjerte! «Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, én har åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydning. Men la alt tjene til å bygge opp.» Paulus, 1Kor 14,26 Vær velkommen og vær frimodig! Husk kontanter til Åpenbaringen etter møtet! ##### English ########################### Welcome to this week’s Friday meeting at Berg Prestegård – 7:30pm as always! This Friday we pick up on last year’s started tradition of having Sharing Nights. This is a night in which you can bring to the rest of us whatever God has put on your heart. Whether it be a word of encouragement, a prayer request, a prayer, a song, an experience you have done with God, or it be a word of admonition — everything according to what God gives. «When you come together, each one has a song, has a lesson, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all these things be done for the strengthening of the church.» 1Cor 14,26 Be welcome and be bold!
sept
23
tir
Bønnemøte
sept 23@11:15-12:00
(English below) Start studiedagen med bønn med gode Lagsfolk. Bønnerommet ligger under Stripa (ca. midt på). ### English ### Start the day with prayer with nice people from Laget. The prayer room you find in the basement of Stripa.

Se kalenderen for full oversikt.

Hva er Laget?

Laget er tilsluttet NKSS, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. I tillegg til å stå bak arrangementer som oppfordrer til samtaler og diskusjon rundt tro og Gud, har vi faste fredagsmøter og bønnemøter på de ulike campusene. Vi fokuserer også på det sosiale innad i Laget og med oss kan du blant annet være med på forskjellige turer.

Felleskap

Som kristen er det viktig å være del av et kristent fellesskap. Vi har fokus på å kunne snakke om tro, og bli tryggere på seg selv som kristen. I Laget er det lett å bli kjent med andre og vi er er en god gjeng som finner på mye morsomt sammen.

Aktive møter

Sammenliknet med møter med mange, “lange” taler prøver vi å ha mer aktive møter med bibelstudier og samtaler. Vi ønsker å være en arena for diskusjon hvor vi sammen blir bedre kjent med Gud og hverandre, uavhengig av kirkesamfunn eller hva man selv tror og tenker.

Åpenhet

Gjennom Skepsisuka og å være synlige på de ulike campusene og ellers i byen prøver vi å møte ikke-kristne på “nøytral” grunn for å snakke om tro og fordommer – uten å skape nye.

Berg prestegård

Noen hundre meter unna NTNU Gløshaugen ligger Berg Prestegård, der Trondheim Kristelige Studentlag og Laget i Midt-Norge holder til. Her arrangerer vi fredagsmøtet, i tillegg til mer eller mindre spontane sosiale arrangement.

Ønsker du å leie Berg prestegård til barnedåp, konfirmasjon eller private arrangementer se Leie av Berg prestegård.

Vassfjellkapellet

Laget er også den stolte eier av Vassfjellkapellet, et populært leirsted for barne- og ungdomsgrupper i Trondheimsregionen. Kapellet er plassert ved Vassfjellet som ligger rett sør for Trondheim. Her arrangerer vi i Laget Bli-kjent-tur og Inspirasjonshelg hvert år.

Sengeplasser: 50+

Reisetid: 20 min med bil (30 min med buss) + 20 min gange.

For mer info se vassfjellkapellet.no

Andre ting som skjer på Laget

Tur & Weekend

2-3 ganger i semesteret arrangerer tur og weekend-gruppen hytteturer, som oftest til NTNUIs koier.

Følg med på epostlisten.

Fresh

FRESH er Laget sitt rusfrie fadderopplegg og arrangeres de to første ukene i semesteret. Alle er velkommen, uansett tro og studiested, men opplegget vil ha en gjennomgående kristen profil.

Skepsisuka

Skepsisuka er TKS’ hovedsatsning innenfor det utadrettede arbeidet for å gjøre Jesus kjent blant studenter.

Se skepsisuka.no

Lyst til å bli med?

  1. Kom innom et fredagsmøte eller sjekk ut kalenderen.

  2. Abonner på epostlisten. Det er her informasjon om arrangementer og turer stort sett kommer ut.

  3. Meld deg inn.