Bli medlem

Når bør jeg bli medlem?

Du trenger ikke å bli medlem for å komme på møter eller arrangementene til Laget. Men hvis du kommer på et par arrangementer i semesteret synes vi det er naturlig at du bidrar til at Laget går rundt.

Hvorfor bli medlem?

  • Du støtter TKS og andre lokallag i Laget indirekte. NKSS får ca. 600 kr per medlem under 26 år i støtte fra Frifond hvorav 95% må fordeles videre til lokallag som TKS både basert på driftsstøtte etter antall medlemmer og prosjektstøtte etter søknad. Dette utgjør ca. 45 000 kr av TKS sine 150 000 kr i inntekter.
  • Rabatt på enkelte turer og sosiale arrangement som Adventsfest og 17. mai-fest
  • Tilgang til nøkkel og gratis overnatting på TKS-stua på Vassfjellkapellet
  • Du ønsker å støtte arbeidet i Laget (møter, utadrettet arbeid m.m.), selv om du ikke kommer på alle møtene.

Hvordan bli medlem?

1. Fyll ut dette skjema:

Bli medlem  

 

2. Betal medlemskontigenten til 0540 08 13398

To semester: 300 kr.
Ett semester: 200 kr.
Du kan trekke fra 100 kr hvis du allerede er medlem av NKSS.

Merk betalingen med f.eks “Medlemskap TKS høst og vår 2017/2018, David Danielsen”