Fredagsmøte – Kva om Bibelen er sann?

Tale der vi stiller spørsmålet om kva konsekvenser det vil få for våre liv dersom Bibelen er sann slik vi trur.

Speach with theme «What if the Bible tells the truth?» The speach will be translated to English.