Halvårsmøte – Trondheim Kristelige Studentlag

Halvårsmøte. Det vil blant anna bli val av styremedlemmer til hovudstyret, og studentrepresentar til husstyret og kapellrådet. Rekneskap og budsjett vil bli lagt fram og godkjennast. Eventuelle endringar av lovverk skal vedtas. Alle medlemmer i Trondheim Kristelige Studentlag har stemmerett. Det blir servert pølser i brød/lompe.