Bli medlem

Når bør jeg bli medlem?

Du trenger ikke å bli medlem for å komme på møter eller arrangementene til Laget. Men hvis du kommer på et par arrangementer i semesteret synes vi det er naturlig at du bidrar til at Laget går rundt.

Hvorfor bli medlem?

  • Du støtter TKS og andre lokallag i Laget indirekte. NKSS får ca. 600 kr per medlem under 26 år i støtte fra Frifond hvorav 95% må fordeles videre til lokallag som TKS både basert på driftsstøtte etter antall medlemmer og prosjektstøtte etter søknad. Dette utgjør ca. 45 000 kr av TKS sine 150 000 kr i inntekter.
  • Rabatt på enkelte turer og sosiale arrangement som Adventsfest og 17. mai-fest
  • Tilgang til nøkkel og gratis overnatting på TKS-stua på Vassfjellkapellet
  • Du ønsker å støtte arbeidet i Laget (møter, utadrettet arbeid m.m.), selv om du ikke kommer på alle møtene.

Hvordan bli medlem?

1. Fyll ut dette skjemaet for å melde deg inn i Laget sentralt, NKSS (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) – Koster 100 kr/skoleår.

Velg “Trondheim kr. studentlag” som “organisasjonsenhet”. Og betal medlemskontigenten  som kommer opp.

Det er dette medlemskapet om utløser TKS sine Frifond inntekter på ca. 600 kr per medlem under 26 år.

Innmeldingskjema for NKSS

2. Fyll ut dette skjemaet for å melde deg inn i TKS:

Innmeldingskjema for TKS

3. Betal medlemskontigenten til TKS. Når dette medlemskapet er betalt har du bl.a. stemmerett på årsmøter. I tillegg støtter du TKS sitt arbeid.

Kontonr: 0540 08 13398
Pris: 200 kr for to semester. 100 kr for ett semester.
Merk betalingen med f.eks “Medlemskap TKS høst og vår 2017/2018, David Danielsen”.