Praktisk informasjon til medlemmer

Rom-booking på Berg prestegård

Rommene TKS disponerer i 2. etasje kan fritt brukes av alle medlemmer om det skulle være komitémøter, bibelgrupper, filmkveld eller lage middag. Bare husk å skriv deg opp på:

Rom-Booking på Google Spreadsheet