Hvorfor partnermenigheter?

Laget er en kristen skole- og studentbevegelse, ikke en menighet. Vi jobber med unge på tvers av kirkesamfunn og har et felleskirkelig trosgrunnlag. Vi ser på oss selv som kirkens utstrakte arm til norske skoler og studiesteder, og vi ønsker å se flere legges til i menighetene. Derfor ønsker vi i Trondheim Kristelige Studentlag å samarbeide med menighetene i byen, så vi kan være med på å gjøre Jesus kjent, så han blir trodd, elsket og etterfulgt.